Nis
5
2012

C# ‘ da Büyük Ünlü Uyumu Programı


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication13
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    // Tanımlamalar yapıldı..
    string kalinharfler = "AIOUaıou" ;
    string inceharfler = "EİÖÜeiöü";
    string rakamlar = "0123456789";
    string metin;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Hatalı kelime girme durumlarını yakalama..

      if (textBox1.Text.Contains(" "))
      {
        MessageBox.Show("Lütfen Tek Kelime Giriniz");
        textBox1.Focus();
        textBox1.Clear();
        label1.Text = "";
      }
      else if (textBox1.Text == null)
      {
        MessageBox.Show("Lütfen Bir Kelime Giriniz");
        textBox1.Focus();
        textBox1.Clear();
        label1.Text = "";
      }
      else if (textBox1.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen Bir Kelime Giriniz");
        textBox1.Focus();
        textBox1.Clear();
        label1.Text = "";
      }
      else
      {
       kelimekontrol();
      }
    }
    // kelime kontrol methodum..
    void kelimekontrol()
      {
      metin = textBox1.Text;
      // öncelikle false değeri atadım..
      bool varyok1 = false;
      bool varyok2 = false;
      bool varyok3 = false;
      foreach (char item in metin)
      {
    // kalın harfleri arıyorum, eğer kalın harf var ise TRUE
        if (kalinharfler.IndexOf(item) != -1)
        {
          varyok1 = true;
        }
        // ince harfleri arıyorum, eğer ince harf var ise TRUE

        if (inceharfler.IndexOf(item) != -1)
        {
          varyok2 = true;
        }
        // Rakamları arıyorum eğer rakam var ise TRUE

        if (rakamlar.IndexOf(item) != -1)
        {
          varyok3 = true;
        }
      }
      // eğer ikisi de true ise demekki kelime de hem ince hem kalın harf vardır, o halde Büyük Ünlü Uyumuna Uymaz..

        if (varyok1 == true && varyok2 == true)
        {
          label1.Text = "Büyük Ünlü Uyumuna Uymuyor";
        }
          // Eğer iki durum birbirinden farklı ise demek ki, kelime büyük ünlü uyumuna uyuyor.
        else if (varyok1 != varyok2)
        {
          label1.Text = "Büyük Ünlü Uyumuna Uyuyor";
        }
          // eğer varyok3 true ise demekki metin rakam içeriyor.
        else if (varyok3 == true)
        {
          label1.Text = "Kelime lütfen rakam içermesin";
        }
        else if (varyok3 == true && (varyok1 == true || varyok1 == false || varyok2 == true || varyok2 == false))
        {
          label1.Text = "Kelime Lütfen Rakam İçermesin";
        }
          // eğer bu durumların haricinde ise kelime sesli harf içermez..
        else
        {
          label1.Text = "Kelime Sesli Harf İçermiyor";
        }
      }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult sonuc;
      sonuc = MessageBox.Show("Çıkmak İstediğinizden Eminmisiniz?", "Uyarı", MessageBoxButtons.OKCancel);
      {
        if (sonuc == DialogResult.OK)
        {
          Application.Exit();
        }
      }
    }
  }
}

Dosyayı İndir

Yorum Bırakın

*

Cansu AYVAZ GÜVEN