Nis
5
2012

C#’ da Slot Programı


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace SLOT
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    // Tanımlamalarım..
    int jetonsayisi = 0;
    int kasadakipara = 0;
    Random rnd = new Random();
    int index = 0;
    int kesinkazan;
    int resim1, resim2, resim3 = 0;
    int kazanilanpara = 0;
    int harcanilanpara = 0;
    System.Media.SoundPlayer ses = new System.Media.SoundPlayer();
    void sonuckontrol()
      {
      /* Sonuç kontrol kısmım eğer tek resim geldi ise uzun kahkaha, iki resim aynı geldi ise kısa kahkaha, hepsi aynı ise alkış karar
       * mekanizmasını burada tanımlıyorum.
       */
      if (resim1 == resim2 && resim2 == resim3)
      {
        ses.SoundLocation = Application.StartupPath + "\\ALKIS.wav";
        ses.Play();
        label6.Text = "Kasadaki " + kasadakipara.ToString() + "TL'yi kazandınız";
        kazanilanpara = kazanilanpara + kasadakipara;
        label12.Text = kazanilanpara.ToString();
        kasadakipara = 0;
        Refresh();
      }
      else if (resim1 == resim2 || resim2 == resim3 || resim3 == resim1)
      {
        ses.SoundLocation = Application.StartupPath + "\\kisakahkaha.wav";
        ses.Play();
        label6.Text = "Az kaldı, bir daha şansınızı deneyiniz..";
      }
      else
      {
        ses.SoundLocation = Application.StartupPath + "\\uzunkahkaha.wav";
        ses.Play();
        label6.Text = "Üzülme aşkta kazanırsın :))))";
      }
    }
    void bip()
    {
      ses.SoundLocation = Application.StartupPath + "\\bip.wav";
      ses.Play();
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /* oyna denildiğinde jeton sayısı arttırılıyor, timer 1 çalıştırılıyor, label bilgileri yazdırılıyor */
      jetonsayisi = jetonsayisi + 1;
      timer1.Enabled = true;
      label2.Text = jetonsayisi.ToString();
      kasadakipara = kasadakipara + 10;
      label4.Text = kasadakipara.ToString();
      ses.Stop();
      label6.Text = "";
      harcanilanpara = jetonsayisi * 10;
      label8.Text = harcanilanpara.ToString();
    }
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      // Eğer jeton sayısı 10 dan az ise, birinci resim ilk 10 resim alanında dönüyor, ilk 10 içinden seçiliyor. Diğerleri ise 30 resim içinde dönüyor.

      if (jetonsayisi < 10)
      {
        int resim1deger = rnd.Next(0, 10);
        int resim2deger = rnd.Next(0, 30);
        int resim3deger = rnd.Next(0, 30);
        pictureBox1.Image = ımageList1.Images[resim1deger];
        pictureBox2.Image = ımageList1.Images[resim2deger];
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[resim3deger];
        index += 1;
        resim1 = resim1deger;  // Gelen resmi birinci resim olarak ayarladım, kontrol için..
        // Tüm hepsinden sonra timer 1 durduruluyor.
        if (index == 29)
        {
          timer1.Stop();
          bip();
          timer2.Start();
          index = 0;
        }
      }
        /* Eğer jeton sayısı 10 dan fazla ise ve kasadaki para - ise kazanma şansını bir miktar arttırıyoruz,
      resim 1. kısımdan 0-30 arasında gelecek */

      else if (kasadakipara < 0 && jetonsayisi >= 10)
      {
        int resim1deger = rnd.Next(0, 30);
        int resim2deger = rnd.Next(0, 30);
        int resim3deger = rnd.Next(0, 30);
        pictureBox1.Image = ımageList1.Images[resim1deger];
        pictureBox2.Image = ımageList1.Images[resim2deger];
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[resim3deger];
        index += 1;
        resim1 = resim1deger;
        // timer 2 durduruluyor..

        if (index == 29)
        {
          timer1.Stop();
          bip();
          timer2.Start();
          index = 0;
        }
      }
       /* Eğer jeton sayısı 10 dan fazla ise ve 20 den az ise ayrıca kasadaki para + ise kazanma şansını daha fazla arttırıyoruz,
      resim 1. kısımdan 0-30 arasında gelecek */

      else if (kasadakipara > 0 && jetonsayisi >= 10 && jetonsayisi 20 && jetonsayisi != 23)
      {
        int resim1deger = rnd.Next(0, 5);
        int resim2deger = rnd.Next(0, 5);
        int resim3deger = rnd.Next(0, 5);
        pictureBox1.Image = ımageList1.Images[resim1deger];
        pictureBox2.Image = ımageList1.Images[resim2deger];
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[resim3deger];
        index += 1;
        resim1 = resim1deger;
        // timer 1 durdurulur.

        if (index == 29)
        {
          timer1.Stop();
          bip();
          timer2.Start();
          index = 0;
        }
      }
         /* Eğer jeton sayısı 23 ise direk kazandırma kısmım.. Burada kesinkazanan diye bir değere resim1 değerini atadım */
      else if (jetonsayisi == 23)
      {
        int resim1deger = rnd.Next(0, 30);
        int resim2deger = rnd.Next(0, 30);
        int resim3deger = rnd.Next(0, 30);
        pictureBox1.Image = ımageList1.Images[resim1deger];
        pictureBox2.Image = ımageList1.Images[resim2deger];
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[resim3deger];
        index += 1;

        resim1 = resim1deger;

        kesinkazan = resim1deger;

        if (index == 29)
        {
          timer1.Stop();
          bip();
          timer2.Start();
          index = 0;
        }
      }
    }
    private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (jetonsayisi < 10)
        // Jeton sayısı 10 dan küçükse ikinci resim bu sefer 10 ile 30 indeks nolular arasından seçiliyor. İlki ilk 10 dan seçildiği için kazanma şansı sıfır..
      {
        int resim2deger = rnd.Next(10, 30);
        int resim3deger = rnd.Next(0, 30);
        pictureBox2.Image = ımageList1.Images[resim2deger];
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[resim3deger];
        index += 1;
        resim2 = resim2deger;
        if (index == 29)
        {
          timer2.Stop();
          bip();
          timer3.Start();
          index = 0;
        }
      }
        /* Kasadaki para - ise jeton sayısı 10 ve üzeri ise şansı biraz daha artırmıştım..
         */
      else if (kasadakipara=10)
      {
        int resim2deger= rnd.Next (0,30);
        int resim3deger = rnd.Next (0,30);
        pictureBox2.Image = ımageList1.Images[resim2deger];
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[resim3deger];

        index+=1;
        resim2 = resim2deger;

         if (index == 29)
        {
          timer2.Stop();
          bip();
          timer3.Start();
          index = 0;
        }
      }
        /* Kasadaki para + ise jeton sayısı 10 - 20 ise çalışacak karar mekanizmam
         */
      else if (kasadakipara > 0 && jetonsayisi >= 10 && jetonsayisi 20 && jetonsayisi!=23)
      {
        int resim2deger = rnd.Next(0, 5);
        int resim3deger = rnd.Next(0, 5);
        pictureBox2.Image = ımageList1.Images[resim2deger];
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[resim3deger];
        index += 1;
        resim2 = resim2deger;
        if (index == 29)
        {
          timer2.Stop();
          bip();
          timer3.Start();
          index = 0;
        }
      }
        /* Eğer jeton 23 ise değerşer 30 resim içinde dönsede ilk resim ne geldi ise ikinci resim o gelecek
         */
      else if (jetonsayisi == 23)
      {
        int resim2deger = rnd.Next(0, 30);
        int resim3deger = rnd.Next(0, 30);
        pictureBox2.Image = ımageList1.Images[resim2deger];
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[resim3deger];
        index += 1;
        pictureBox2.Image = ımageList1.Images[kesinkazan];
        resim2deger = kesinkazan;
        resim2 = resim2deger;
        if (index == 29)
        {
          timer2.Stop();
          bip();
          timer3.Start();
          index = 0;
        }
      }

    }
    private void timer3_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      /* Jeton sayısı 10 dan küçükse üçüncü resim bu sefer 0 ile 30 indeks nolular arasından seçiliyor.
      İlki ilk 10 dan seçildiği için, ikinci de 10 ile 30 arasından seçildiği içinm 3. ne olursa olsun
      kazanma şansı sıfır.. */
      if (jetonsayisi < 10)
      {
        int resim3deger = rnd.Next(0, 30);
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[resim3deger];
        index += 1;
        resim3 = resim3deger;
        if (index == 29)
        {
          timer3.Stop();
          sonuckontrol();
          index = 0;
        }
      }
        /* Kasadaki para - ise jeton 10 ve üzeri ise şansı biraz daha arttırdım.. Gelen resim kısmını bir nebze daralttım
         */
      else if (kasadakipara < 0 && jetonsayisi >= 10)
      {
        int resim3deger = rnd.Next(20, 30);
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[resim3deger];
        index += 1;
        resim3 = resim3deger;
        if (index == 29)
        {
          timer3.Stop();
          sonuckontrol();
          index = 0;
        }
      }
/* Kasa + ise jeton 10 ile 20 arası ise şans biraz daha arttırılıyor */
      else if (kasadakipara > 0 && jetonsayisi >= 10 && jetonsayisi 20 && jetonsayisi != 23)
      {
        int resim3deger = rnd.Next(0, 5);
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[resim3deger];
        index += 1;
        resim3 = resim3deger;
        if (index == 29)
        {
          timer3.Stop();
          sonuckontrol();
          index = 0;
        }
      }
      /* jeton sayısı 23 ise 3. resime ne gelirse gelsin (random değer) 1. resimdeki değer atanıyor. */
      else if (jetonsayisi == 23)
      {
        int resim3deger = rnd.Next(0, 30);
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[resim3deger];
        index += 1;
        pictureBox3.Image = ımageList1.Images[kesinkazan];
        resim3deger = kesinkazan;
        resim3 = resim3deger;
        if (index == 29)
        {
          timer3.Stop();
          sonuckontrol();
          index = 0;
        }
      }
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // bilgileri yazdırma..
      jetonsayisi = 0;
      kasadakipara = 0;
      label2.Text = jetonsayisi.ToString();
      label4.Text = kasadakipara.ToString();
    }
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Kapatma işlemi, uyarı..
      DialogResult sonuc;
      sonuc = MessageBox.Show("Çıkmak istiyor musunuz?", "Uyarı", MessageBoxButtons.OKCancel);
      if (sonuc == DialogResult.OK)
      {
        this.Close();
      }
    }
  }
}

Dosyayı İndir

Yorum Bırakın

*

Cansu AYVAZ GÜVEN