Nis
4
2012

C# ile MD5 Şifreleme

MD5 ( Message-Digest Alghoritm 5) isimli algoritma, günümüzde şifreleme konusunda en çok kullanılan şifreleme algoritmalarından birisidir. Şifrelemek istenilen veriyi 128 bit uzunluğunda şifreler ve tek yönlü şifreleme algoritması olarak da bilinir.

Genellikle şifre saklamak için kullanılmaktadır.

MD5 algoritması, .Net’in kütüphanesinde mevcuttur. Şimdi bu algoritmanın C# dili ile nasıl kullanılacağını inceleyelim.

Öncelikle projemize

using System.Security.Cryptography;

namespace’ini ekleyelim.

Veritabanına şifremizi MD5 algoritmasıyla şifreleyerek kaydetmek istiyoruz. Bunun için MD5eDönüştür isimli fonksiyonu inceleyelim.

public static string MD5eDonustur(string metin)

{

MD5CryptoServiceProvider pwd = new MD5CryptoServiceProvider();

return Sifrele(metin, pwd);

}

Şifremizi, MD5CryptoProvider isimli değişken yardımıyla şifremi Sifrele fonksiyonunda MD5’e dönüştürdük:

private static string Sifrele(string metin, HashAlgorithm alg)

{

byte[] byteDegeri = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(metin);

byte[] sifreliByte = alg.ComputeHash(byteDegeri);

return Convert.ToBase64String(sifreliByte);

}

Metnimizi Sifrele fonksiyonuyla şifreledik. Önce metnimizi byte dizisine aktardık ve bu diziyi MD5 algoritmasıyla şifreleyip sonucu string türünde geri döndürdük.

Kodumuzu bir örnek ile deneyelim:

LblSifrelenmis.Text = MD5eDonustur(TxtSifrelenecekYazi.Text);

Dosyayı İndir.

Yorum Bırakın

*

Cansu AYVAZ GÜVEN