Nis
5
2012

C#’da Poker Oyunu


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;

namespace POKER_OYUNU
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    ArrayList kartlar = new ArrayList();
    string[] kartTur = new string[] { "Maça","Karo", "Sinek", "Kupa" };
    string[] kartNo = new string[] { "As", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "Vale", "Kız", "Papaz" };
    Random rasgele = new Random();
    ArrayList oyuncu1deger = new ArrayList();
    ArrayList oyuncu2deger = new ArrayList();
    ArrayList oyuncu3deger = new ArrayList();
    ArrayList oyuncu4deger = new ArrayList();
    int sayac = 0;
    string yazi;
    void yazdirma()
    {
      // Sayaç durumuna göre oyuncuların ellerindeki kartların durumu yazdırılıyor..
      if (sayac == 0)
      {
        yazi = "Elinizde bir Şey yok";
      }
      if (sayac == 1)
      {
        yazi = "Elinizde ikili var";
      }
      if (sayac == 2)
      {
        yazi = "Elinizde üçlü var";
      }
      if (sayac == 3)
      {
        yazi = "Elinizde dörtlü var";
      }
      if (sayac == 4)
      {
        yazi = "Elinizde beşli var";
      }
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // listboxlar temizleniyor..
      listBox1.Items.Clear();
      listBox2.Items.Clear();
      listBox3.Items.Clear();
      listBox4.Items.Clear();
      label5.Text = "";
      label6.Text = "";
      label7.Text = "";
      label8.Text = "";
      kartlar.Clear();
      //kartlar oluşturuluyor..
      for (int i = 0; i < kartTur.Length; i++)
      {
        for (int x = 0; x < kartNo.Length; x++)
        {
          string gelenkart = kartTur[i] + "-" + kartNo[x];
          kartlar.Add(gelenkart);
        }
      }
      // oyuncu 1 için kartlar oluşturuluyor, remove AT ile gelen kart bir daha gelmesin diye kaldırılıyor..
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        int gidenkart = rasgele.Next(0, kartlar.Count);
        listBox1.Items.Add(kartlar[gidenkart]);
        kartlar.RemoveAt(gidenkart);
      }
      // oyuncu 2 için kartlar oluşturuluyor, remove AT ile gelen kart bir daha gelmesin diye kaldırılıyor..
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        int gidenkart = rasgele.Next(0, kartlar.Count);
        listBox2.Items.Add(kartlar[gidenkart]);
        kartlar.RemoveAt(gidenkart);
      }
      // oyuncu 3 için kartlar oluşturuluyor, remove AT ile gelen kart bir daha gelmesin diye kaldırılıyor..

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        int gidenkart = rasgele.Next(0, kartlar.Count);
        listBox3.Items.Add(kartlar[gidenkart]);
        kartlar.RemoveAt(gidenkart);
      }
      // oyuncu 4 için kartlar oluşturuluyor, remove AT ile gelen kart bir daha gelmesin diye kaldırılıyor..

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        int gidenkart = rasgele.Next(0, kartlar.Count);
        listBox4.Items.Add(kartlar[gidenkart]);
        kartlar.RemoveAt(gidenkart);
      }
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult sonuc;
      sonuc = MessageBox.Show("Çıkmak İstediğinizden Eminmisiniz?", "Uyarı", MessageBoxButtons.OKCancel);
      {
        if (sonuc == DialogResult.OK)
        {
          Application.Exit();
        }
      }
    }
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Oyuncunun ellerindeki kartlar kontrol ediliyor..
      {
        foreach (string item in listBox1.Items) // oyuncu 1 için;
        {
          string[] dizi = item.Split('-');   // kartları - işaretine göre ayırıyorum, ikinci kısmı index 1 oluyor, ayrı bir diziye alıyorum.
          if (oyuncu1deger.Contains(dizi[1])) // dizideki elemanı önceden tanımladığım dizi içinde arıyorum, burada ilk elemanı hemen diziye atmıyorum, çünkü kendisinden sonraki ile kıyaslanması gerekiyor.
          {
            sayac++;             // eğer içeriyor ise sayaç++
          }
          oyuncu1deger.Add(dizi[1]);      // dizinin elemanının, kıyaslayacağım diziye eklenmesi..
        }
        yazdirma();               //methodumu çağırıyorum..
        label5.Text = yazi;           // methodumdaki yapıya göre yazı değişkenine ne geldi ise, ilgili alana yazdırıyorum.

        sayac = 0;                // yeni dağıtım için sıfırlama işlemim, hem dizi hem sayaç.. Aynı şekilde diğer oyuncular içinde aşağıdaki işlemler bu şekilde yapılıyor.
        oyuncu1deger.Clear();
      }
      {
        foreach (string item in listBox2.Items)
        {
          string[] dizi = item.Split('-');
          if (oyuncu2deger.Contains(dizi[1]))
          {
            sayac++;
          }
          oyuncu2deger.Add(dizi[1]);
        }
        yazdirma();
        label6.Text = yazi;
        sayac = 0;
        oyuncu2deger.Clear();
      }
      {
        foreach (string item in listBox3.Items)
        {
          string[] dizi = item.Split('-');
          if (oyuncu3deger.Contains(dizi[1]))
          {
            sayac++;
          }
          oyuncu3deger.Add(dizi[1]);
        }
        yazdirma();
        label7.Text = yazi;
        sayac = 0;
        oyuncu3deger.Clear();
      }
      {
        foreach (string item in listBox4.Items)
        {
          string[] dizi = item.Split('-');
          if (oyuncu4deger.Contains(dizi[1]))
          {
            sayac++;
          }
          oyuncu4deger.Add(dizi[1]);
        }
        yazdirma();
        label8.Text = yazi;
        sayac = 0;
        oyuncu4deger.Clear();
      }
    }
  }
}

Dosyayı İndir

Yorum Bırakın

*

Cansu AYVAZ GÜVEN